ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்,

எனது மூன்றாவது நாவல் “உனை நீங்கியே உயிர் கரைகிறேனே” முழு லிங்க் கொடுத்திருக்கிறேன். படித்துவிட்டு தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்…..

FULL LINK

Advertisements